Záchrana srnčiat

Záchrana srnčiat

Každoročne v čase rodenia a liahnutia mláďat zveri vychádzajú na lúky stroje, aby pokosili plodiny na siláž a trávu na sušenie. K najdôležitejším úlohám vlastníkov a nájomcov revírov v tomto období je minimalizovať straty mláďat divej zveri.