Ako sa pripraviť na lov srnca

Ako sa pripraviť na lov srnca

Lovná sezóna u srnca začína 16.mája a končí 30.septembra. (Srna sa loví od 1. 9. – 31.12, a srnča tiež od 1.9. – 31.12). Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré rozhodujú o úspechu lovu je samotné sledovanie srnčej zveri v revíry už pred začiatkom lovnej sezóny, na konci zimy. Práve v tomto období sa od stáda oddeľujú staršie a silnejšie samce, ktoré si začínajú brániť svoje teritórium, pričom slabšie jedince zvyčajne čakajú na okraji teritória, kým príde ich príležitosť.